فرایند چاپ کتاب فرایند چاپ کتاب

 

 

فرایند چاپ کتاب

 1. ارائه اثر به شورای انتشارات ( پر کردن کاربرگ درخواست چاپ کتاب و ارائه کتاب به رئیس واحد انتشارات به صورت فایل و کاغذی )
 2. طرح اثر در شوراي انتشارات
 3. تعيين داوران توسط شوراي انتشارات و ارسال اثر جهت ارزيابي
 4.  اعلام نظر داوران به شورای انتشارات
 5. تایید یا عدم تایید کتاب توسط شورای انتشارات  
 6. ابلاغ اصلاحات به مولف و ارسال کتاب اصلاح شده برای یکی از داوران برای تایید نهایی

  در صورت تصميم شورای انتشارات نسبت به چاپ اثر با توجه به نظر داوران

 1. صفحه آرایی و اخذ شابک
 2. انعقاد قرارداد تأليف
 3. ارسال متن اثر به سازمان كتابخانه ملي جهت دريافت شناسنامه ( FIPA )
 4. ارسال متن اثر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت دريافت مجوز نشر
 5. چاپ اثر
 6. اخذ اعلام وصول کتاب چاپ شده
 7. پخش کتاب چاپ شده

  توضيحات:

  1- مدت فرايند از ارائه اثر تا چاپ معمولا بين 2 تا 6 ماه به طول مي انجامد.

  2- اثر به صورت تايپي و در محيط word تحويل داده شود.