نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

کتب در دست چاپ(تیر 1396)

 
ردیف عنوان کتاب نام نویسنده تالیف/ترجمه مرحله چاپ کتاب
1

دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر

دکتر سراج زاده ترجمه داوری
2

اقتصاد کلان با رویکرد پیشرفته

دکتر محمد نصر اصفهانی   داوری
3

کاربرد نرم افزار MATLAB در هیدروژئولوژی

دکتر نخعی   داوری
4

مدیریت بهره وری نیروی انسانی

حسن رنگریز " تایید مولف جهت چاپ
5        
6

هیدرو دینامیک رودخانه ای1 و2

حجت مهر ایین ترجمه چاپ
7

مدیریت و مهندسی کیفیت جامع

محمد علی سبحان اللهی تالیف داوری
8

مدیریت استعداد در آموزش

حسن رضا زین آبادی ترجمه داوری
9

مجموعه مقالات مخاطرات محیطی

قطب علمی مخاطرات محیطی جمع اوری چاپ
10

روش ها و نمونه هایی از پژوهش در فلسفه تربیت

سعید ضرغامی تالیف داوری
11

مقدمه ای بر فیزیک پلاسما

حسن مهدیان ترجمه داوری