تازه های نشر: کتاب های حوزه فنی و مهندسی تازه های نشر: کتاب های حوزه فنی و مهندسی

هیدرو دینامیک رودخانه ای
هیدرو دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد دوم مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین

هیدرو دینامیک رودخانه ای
هیدور دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد اول مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین

مبانی اندر کنش خاک وسازه
مولفین: آقای دکتر علی قنبری- شیماالسادات حسینی

انرژی زیست گاز
مولفان: تسنیم عباسی، اس. ام. توصیف، اس. ای. عباسی ترجمه: دکتر نیما حیدرزاده با همکاری: محمد عزمی، ناهید احمدی

مدیریت و مهندسی بهره وری
مدیریت و مهندسی بهره وری: دکتر محمد علی سبحان اللهی نوبت و سال چاپ: اول،1394

توانمندسازی بیمه شدگان
رویکردی در نظام سلامت ایران مؤلفان: حمیدرضا ایزدبخش، بهمن برزگر، مرضیه زرین بال ماسوله، سعید عطایی پور، نسیم غنبر پور طهران

کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و...
دکتر مجید فشاری، پوریا مظاهری فر

آزمایشگاه مکانیک خاک
دکتر امیر حمیدی-مجید پور جنابی-روح اله سعادتی-جواد بختیاری