ورود به پنل کاربری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ( OLD SITE )
اداره انتشارات

گروه فنی و مهندسی

img_yw_news
هیدرو دینامیک رودخانه ای
تاریخ انتشار:دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
هیدرو دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد دوم مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین
img_yw_news
هیدرو دینامیک رودخانه ای
تاریخ انتشار:دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶
هیدور دینامیک و پدیده انتقال رسوب- جلد اول مترجم/ دکتر مجتبی مهرآیین
img_yw_news
مبانی اندر کنش خاک وسازه
تاریخ انتشار:سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
مولفین: آقای دکتر علی قنبری- شیماالسادات حسینی
img_yw_news
انرژی زیست گاز
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
مولفان: تسنیم عباسی، اس. ام. توصیف، اس. ای. عباسی ترجمه: دکتر نیما حیدرزاده با همکاری: محمد عزمی، ناهید احمدی
img_yw_news
کاربرد نرم افزار MATLAB در مدیریت و علوم مالی
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
دکتر مجید فشاری، پوریا مظاهری فر
img_yw_news
مدیریت و مهندسی بهره وری
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
testمدیریت و مهندسی بهره وری: دکتر محمد علی سبحان اللهی نوبت و سال چاپ: اول،1394
img_yw_news
توانمندسازی بیمه شدگان
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
رویکردی در نظام سلامت ایران مؤلفان: حمیدرضا ایزدبخش، بهمن برزگر، مرضیه زرین بال ماسوله، سعید عطایی پور، نسیم غنبر پور طهران
img_yw_news
آزمایشگاه مکانیک خاک
تاریخ انتشار:دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵
دکتر امیر حمیدی-مجید پور جنابی-روح اله سعادتی-جواد بختیاری