اداره انتشارات- برگزاری کارگاه
کارگاه آشنایی با آیین نامه نشر و فرایند ارسال اثر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 

   کارگاه مجازی مرکز نشر

   مدرس: آقای دکتر احمد رضا بردبار
   زمان: یکشنبه ۱۴ آذر ماه ساعت ۱۳-۱۴
   نحوه برگزاری: مجازی از طریق سامانه lms
   لینک جلسه: http://vc۱.khu.ac.ir/research-۱
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره انتشارات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=89.26726.62853.fa
برگشت به اصل مطلب