اداره انتشارات- کتب در دست چاپ
کتب در دست چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | 
عنوان نویسنده/ مترجم مرحله کار تالیف/ترجمه
۱ دین و جامعه مدنی بازنگری دین عمومی در جهان معاصر دکتر سراج زاده انجام اصلاحات توسط مولف ترجمه
۲ مدیریت بهره وری نیروی انسانی دکتر حسن رنگریز انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۳ تحلیل و طراحی الگوریتم ها مهندس نصرت علی اشرفی پیامین انجام اصلاحات توسط مولف تالیف
۴ مدل سازی ریاضی مسائل کارگاهی زمان بندی تولید دکتر بهمن نادری انجام اصلاحات توسط مولف تصنیف
۵ تحول در تجارت از سنت به دیجیتال دکتر مهدی تقی پور --- ترجمه
6 تلفیق هنر در برنامه درسی دکتر مرجان کیان-حسن شرفی داوری تالیف
7 شهر هوشمند دکتر موسی کمانرودی-افشار حاتمی-حسن آهار-مظهر احمدی-سامان حیدری داوری ترجمه
8 آمادگی جسمانی کودکان دکتر ندا خالدی چاپ ترجمه
9 تواریخ پولیبیوس شریفی انجام اصلاحات توسط مترجم ترجمه
10 پوزولان ها و کاربرد آنها در بتن دکتر امیر اصغری داوری تالیف
11 هیدورژئولوژی تونل در محیط های سنگی دکتر نخعی ارسال اصلاحات داوری تالیف
12 تغییرات سیستم حسی دکتر عباس بهرام انجام اصلاحات توسط مولف ترجمه
13 ادبیات تطبیقی-الادب المقارن دکتر عبد الله حسینی ارسال اصلاحات داوری ترجمه
14 حجیت خبر واحد ارسال برای داوری تالیف
15 حقوق شهروندی در قلمرو لیزینگ دکتر گنج بخش داوری تالیف
16 مقدمه ای بر اصول تجزیه و تحلیل عملکرد دکتر ارشم داوری ترجمه
17 نظریه تصمیم دکتر خاکستری داوری ترجمه
نشانی مطلب در وبگاه اداره انتشارات:
http://khu.ac.ir/find.php?item=89.7836.29192.fa
برگشت به اصل مطلب